Cổ tức tuần 08-12/05: Cao nhất gần 51%

Trong tuần từ 08 - 12/05, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 50.83%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,083 đồng. Tổng cộng, có 6 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 30%.  

Cổ tức tuần 08-12/05: Cao nhất gần 51%

Trong tuần từ 08 - 12/05, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 50.83%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,083 đồng. Tổng cộng, có 6 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 30%.  

*Lịch sự kiện

Những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt trong tuần 08-12/05

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cao nhất trong tuần tới là VDB (CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc với tỷ lệ 50.83%, đây là cổ tức năm 2022. Hiện VDB có gần 8.68 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi hơn 44.1 tỷ đồng để hoàn tất chi trả cho cổ đông. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/05, dự kiến thực hiện vào 05/06/2023.

Xếp thứ hai là BAX (CTCP Thống Nhất), tỷ lệ thực hiện 50% - tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,000 đồng. Với 8.2 triệu cp đang lưu hành, ước tính tổng số tiền BAX cần chi để chia cổ tức là 41 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/05, dự kiến thực hiện vào 14/06/2023.

Có 4 doanh nghiệp khác chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 30%, là CAP (42%), MEF (40%), DHG (35%), và CCV (31.87%).

Bên cạnh đó, CAP (CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, một doanh nghiệp kinh doanh vàng mã) cũng là công ty duy nhất chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần tới, với tỷ lệ 100:28 (28%, tương đương 100 cp nhận được 28 cp mới). Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức mà CAP sẽ chi trả cho năm 2022 lên tới 70%. Với 7.85 triệu cp đang lưu hành, CAP sẽ chi khoảng 33 tỷ đồng và phát hành thêm 2.2 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến tăng lên gần 101 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/05.

Châu An

FILI