BCTC 1/2024 BAX - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 5,8 tỷ đồng tăng 250,44% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thống Nhất vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 17,77 tỷ đồng, tăng 11,49% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,8 tỷ đồng, tăng đến 250,44%.
  • Đáng chú ý, giá vốn giảm 22,15%, góp phần tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây