Công ty chứng khoán thuộc họ FLC bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (mã chứng khoán: ART) - một thành viên trong hệ sinh thái FLC.

Trong thông báo của UBCKNN cho thấy Chứng khoán BOS phải chịu phạt hành chính với tổng số tiền 1,08 tỷ đồng cho 8 vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán.

Thứ nhất, Chứng khoán BOS bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh.

Thứ hai, phạt tiền 187,5 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Công ty cho một số khách hàng vay tiền để thực hiện thanh toán lệnh mua tại ngày thực hiện thanh toán bù trừ.

Công ty chứng khoán thuộc họ FLC bị phạt hơn 1 tỷ đồng.

Thứ ba, phạt tiền 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. UBCKNN cho biết, công ty này không lưu giữ bằng chứng chứng minh đặt lệnh của một số khách hàng.

Thứ tư, phạt tiền 275 triệu đồng với hành vi cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Thứ năm, phạt tiền 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. UBCKNN cho hay, Chứng khoán BOS mở tài khoản giao dịch ký quỹ và thực hiện giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ cho người có liên quan với người nội bộ của công ty.

Các đối tượng được liệt kê gồm:

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC là người có liên quan đối với bà Hương Trần Kiều Dung (bà Hương Trần Kiều Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chứng khoán BOS, đồng thời là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC).

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển Thịnh Phát là người có liên quan đến bà Trịnh Thị Thúy Nga (bà Trịnh Thị Thúy Nga là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS).

Ông Nguyễn Văn Hiện là bố chồng bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Toàn là mẹ chồng bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT.

Thứ sáu, phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chứng khoán BOS không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Nghị quyết HĐQT ngày 25/11/2021 thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành và Nghị quyết HĐQT ngày 8/2/2021 thông qua chủ trương mua công ty quản lý quỹ làm công ty con, Báo cáo tài chính (BCTC) quý 1, 2, 3, 4/2022; BCTC bán niên soát xét năm 2022; BCTC kiểm toán năm 2022; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC quý I/2023.

Thứ bảy, phạt tiền 65 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 có nội dung không đầy đủ.

Theo đó, công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan (cho vay giao dịch ký quỹ) gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Hiện, bà Nguyễn Thị Toàn. Tuy nhiên, công ty lại không trình bày các giao dịch với bên liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Thứ tám, phạt tiền 92,5 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không có các báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền năm 2019 và năm 2020 gửi Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn