Công ty Đầu tư Sao Thái Dương bị phạt hơn 267 triệu đồng vì loạt vi phạm

sao-thai-duong-sjf-3754

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 37/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (Công ty), địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cụ thể:

Phạt 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin (CBTT) sai lệch. Công ty công bố Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 2/2022 và quý 4/2022 có nội dung sai lệch ở chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét và BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán) theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin (đối với nội dung sai lệch trên BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2022 và quý 4/2022).

Công ty tiếp tục bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK Tp.HCM) tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Tp. HCM các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất các quý: quý 4/2022, quý 2/2023, quý 3/2023).

Tổng mức phạt tiền Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương là: 267,5 triệu đồng.

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn