15:20, 25/07/2022

COVID-19 tạm lắng, Vinasun tiếp tục hồi phục trong quý 2

Khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ cũng bắt đầu quay trở lại quỹ đạo. CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS) tiếp tục ghi nhận quý thứ 2 có lãi, sau 8 quý liên tiếp bị lỗ và mới có lãi trở lại trong quý 1/2022.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của VNS. Đvt: Tỷ đồng

  Cụ thể, trong quý 2/2022, doanh thu thuần của VNS ghi nhận gần 247 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Không những thế, giá vốn còn giảm 10%, đẩy lãi gộp đạt hơn 87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp gần 28 tỷ đồng.

  Theo VNS, kết quả quý 2 hồi phục mạnh nhờ dịch COVID-19 được kiểm soát, nền kinh tế phục hồi trở lại đã tác động tích cực đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, 100% xe của Công ty đã được đưa vào hoạt động, không còn xe nằm bãi nên các chi phí cũng được tiết giảm.

  Việc chi phí được tiết giảm không chỉ nằm ở giá vốn mà còn ở chi phí bán hàng khi chi phí này giảm đến 35%, còn gần 15 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý chỉ tăng nhẹ 4%, lên hơn 23 tỷ đồng.

  Nhìn chung, VNS đã có sự phục hồi đáng kể so cùng kỳ khi báo lãi ròng hơn 56 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ lỗ gần 66 tỷ đồng.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNS ghi nhận doanh thu thuần 411 tỷ đồng, tăng 10%. Công ty lãi ròng gần 69 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 95 tỷ đồng.

  Với hơn 69 tỷ đồng lãi sau thuế, VNS đã vượt gần 153% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2022.

  Cơ cấu doanh thu của VNS trong 6 tháng đầu năm 2022
  Nguồn: VNS

  Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của VNS ghi nhận hơn 1,504 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 28%, còn 171 tỷ đồng. Ngược lại, tiền và tiền gửi lại tăng mạnh 32%, lên gần 491 tỷ đồng.

  Nợ vay của VNS giảm mạnh 37%, chỉ còn gần 52 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty giảm phần lớn các khoản vay dài hạn. Nhờ nợ vay giảm, nợ phải trả cũng giảm 37%, về mức gần 231 tỷ đồng.

  Ngược lại, chi phí phải trả khác lại ghi nhận hơn 17 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu năm, do phát sinh 3.3 tỷ đồng để tạm trích lương tháng 13 và gần 8 tỷ đồng để khen thưởng - phúc lợi.

  Hà Lễ

  FILI