18:26, 31/08/2022

CPNJ2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền PNJ-HSC-MET05 (mã CK: CPNJ2201) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE