17:17, 09/09/2022

CRE: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE