CSM có quý đầu tiên báo lỗ

CSM có quý đầu tiên báo lỗ

Tình hình dịch Covid-19 phức tạp không chỉ ảnh hưởng tới đầu ra sản phẩm mà còn làm tăng chi phí sản xuất của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM), khiến công ty sản xuất săm lốp này phải báo lỗ lần đầu tiên kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE.

Theo CSM, trong quý 3/2021, do ảnh hưởng từ đại dịch, việc bán hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn, dẫn đến lượng hàng hóa lưu thông giảm mạnh. Hệ quả, doanh thu thuần của CSM giảm 21% so với cùng kỳ, còn gần 1,012 tỷ đồng.

Không chỉ khó khăn ở đầu ra sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cùng chi phí nhập khẩu vật tư tăng cao đã khiến giá thành sản xuất tăng theo. Ngoài ra, việc Công ty thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất cũng làm tăng chi phí, kết quả làm cho tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu tăng. 

Do đó, lợi nhuận gộp của Công ty bị kéo giảm 71%, còn hơn 64 tỷ đồng.

Điểm sáng của CSM trong quý 3 là việc Công ty đã tiết giảm được phần lớn các chi phí, trong đó, chi phí tài chính giảm 33%, chi phí bán hàng giảm 44%, chi phí quản lý giảm 60%.

Dù vậy, CSM vẫn báo lỗ ròng hơn 28 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ lãi gần 29 tỷ đồng.

Với việc thua lỗ trong quý 3, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của CSM bị kéo xuống còn hơn 7 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, so với kế hoạch lãi trước thuế 100 tỷ đồng trong năm 2021, mức thực hiện của CSM sau 9 tháng đầu năm chỉ còn ở mức 16.8% thay vì hơn 45% hồi bán niên.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của CSM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của CSM

Tổng tài sản của CSM tại ngày 30/09/2021 tăng 16% so với đầu năm, đạt hơn 4,408 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Cụ thể, hàng tồn kho tăng 22%, lên gần 1,626 tỷ đồng, đa phần là nguyên vật liệu. Trong khi đó, phải thu ngắn hạn tăng 45%, ghi nhận gần 993 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng 23%, lên gần 3,134 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn hơn 2,301 tỷ đồng (tăng 37%), còn vay nợ dài hạn chỉ ghi nhận gần 244 tỷ đồng (giảm 29%).

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút