CSM: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 30/08/2023

CSM: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 30/08/2023

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông báo đính chính Nghị quyết HĐQT số 13 ngày 30/08/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm