CSM dự chi gần 52 tỷ đồng trả cổ tức 2020

CSM dự chi gần 52 tỷ đồng trả cổ tức 2020

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSECSM) sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 vào ngày 16/06/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/06/2021.

Đến ngày 05/07/2021, CSM sẽ thực hiện chi trả cổ tức 5%/mệnh giá, 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành gần 104 triệu cp, ước tính CSM sẽ chi gần 52 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Về hoạt động kinh doanh, CSM đề ra kế hoạch kinh doanh 2021 với một số chỉ tiêu "đi lùi". Trong đó, doanh thu và lãi trước thuế được kỳ vọng sẽ đạt mức 4,505 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, giảm 7% và 12% so với mức thực hiện năm 2020.

Kết thúc quý 1/2021, CSM ghi nhận hơn 13 tỷ đồng lãi sau thuế tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần của CSM đạt hơn 1,079 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của Công ty cũng tăng tương ứng 13%, lên hơn 165 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút