Đã có doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ quý IV/2023

CTCP Minh Hữu Liên (Mã MHL - HNX) vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên mở màn mùa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023.

Trong quý cuối năm, công ty ghi nhận tình trạng "trắng doanh thu"; lỗ sau thuế 90 triệu đồng (toàn bộ là khoản chịu lỗ chi phí quản lý doanh nghiệp). Cùng kỳ năm trước, MHL đạt doanh thu 21,6 tỷ đồng và lãi ròng hơn 1 tỷ.

Công ty cho biết nguyên nhân lỗ do biến động giá cả nguồn cung nguyên vật liệu khiến giá vốn bán hàng tăng. Mặt khác, công ty không thể hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh dẫn đến doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2024, Minh Hữu Liên đạt 32,1 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 92,2% so với năm trước đó. Tình trạng kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp gần 2,7 tỷ đồng.

Dù chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh song chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng hơn 2 lần so với năm trước đó. Sau cùng, công ty lỗ ròng 22,9 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 21,2 tỷ đồng. Theo đó, MHL đã không thể hoàn thành kế hoạch 470 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm.

Đến cuối năm 2023, Minh Hữu Liên chuyển trạng thái sang lỗ lũy kế 19,9 tỷ đồng; vốn chủ giảm còn 36,5 tỷ. Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả phình to lên mức 176,3 tỷ - gấp 5 lần vốn chủ sở hữu trong đó vay nợ tài chính ở mức gần 100 tỷ đồng.

Đã có doanh nghiệp đầu tiên báo lỗ quý IV/2023
Nguồn: BCTC quý IV/2023 của MHL

Tổng tài sản của Minh Hữu Liên tăng so với đầu năm, đạt gần 213 tỷ trong đó 67,7% nằm trong danh mục phải thu ngắn hạn

Minh Hữu Liên tiền thân là một bộ phận sản xuất các sản phẩm nội thất phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu sang thị trường quốc tế của CTCP Hữu Liên Á Châu được thành lập từ năm 2003. Công ty chính thức tách khỏi Hữu Liên Á Châu và thành lập CTCP Minh Hữu Liên vào tháng 8/2007.

>> Cổ phiếu Minh Hữu Liên (MHL) thoát khỏi diện cảnh báo

Xem thêm tại nguoiquansat.vn