Đạm Cà Mau báo lợi nhuận giảm sâu sau 5 quý lãi trên dưới ngàn tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HOSE: DCM) kết thúc kỳ kinh doanh với các chỉ tiêu đều giảm mạnh. Trong đó, lãi ròng còn gần 229 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Đạm Cà Mau báo lợi nhuận giảm sâu sau 5 quý lãi trên dưới ngàn tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HOSE: DCM) kết thúc kỳ kinh doanh với các chỉ tiêu đều giảm mạnh. Trong đó, lãi ròng còn gần 229 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, ông lớn ngành phân bón báo doanh thu sụt giảm 33%, còn 2.7 ngàn tỷ đồng. Giá vốn lại bật tăng nhẹ 3%, lên gần 2.17 ngàn tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, Doanh nghiệp báo lãi gộp còn 569 tỷ đồng, giảm 71% so với thực hiện quý 1/2022.

Kết quả quý 1/2023 của DCM

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng mạnh 71%, lên gần 119 tỷ đồng. Ngoại trừ chi phí bán hàng tăng 55%, các mảng chi phí khác đều sụt giảm. Dẫu vậy, mức giảm doanh thu quá lớn khiến Doanh nghiệp kết thúc kỳ kinh doanh với mức lãi ròng chỉ 229 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 85%.

Đây cũng là mức lãi thấp nhất trong 7 quý gần đây của Doanh nghiệp. Trong đó, 5 quý gần nhất có đến 4 quý lãi trên 1 ngàn tỷ đồng, ngoại trừ quý 3/2022 lãi 728 tỷ đồng.

Theo giải trình, DCM cho biết nguyên nhân chủ yếu do giá bán phân bón giảm mạnh, khiến doanh thu sụt giảm. Cụ thể, giá bán bình quân Urê quý 1/2023 giảm hơn 32% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng cũng là một phần nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm trong kỳ.

Thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản của ông lớn ngành phân bón đạt 14.57 ngàn tỷ đồng, chiếm đa số là tài sản ngắn hạn. Trong đó, Doanh nghiệp nắm giữ hơn 2.38 ngàn tỷ đồng tiền mặt, cùng hơn 6.8 ngàn tỷ đồng dưới dạng tiền gửi kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng tại các ngân hàng thương mại. Giá trị hàng tồn kho gần như đi ngang, đạt 2.24 ngàn tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng 6%, lên hơn 3.04 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, vay nợ tài chính ngắn hạn chỉ có 1.8 tỷ đồng, là nợ dài hạn đến hạn trả từ CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam với VietinBank, cùng khoản nợ dài hạn hơn 1 tỷ đồng. Đây là các khoản vay thời hạn từ 3-7 năm, phục vụ mục đích đầu tư mua sắm, xây dựng tài sản cố định của Công ty, và được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Hồng Đức

FILI