Đạm Cà Mau: Ông Trần Ngọc Nguyên tái đắc cử chức Chủ tịch, có thêm thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) gồm 7 thành viên trong đó có ông Trần Mỹ đã gửi đơn xin từ nhiệm từ ngày 1/8/2023 và một thành viên là ông Trần Ngọc Nguyên sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 10/1. Do đó Đạm Cà Mau đã tổ chức Đại hội bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Trần Ngọc Nguyên tái nhiệm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đức Thuận được bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Đạm Cà Mau. (Ảnh: Đạm Cà Mau).

Đại hội đồng cổ đông bất thuờng ngày 10/1 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Mỹ khỏi vị trí thành viên HĐQT đồng thời bầu ông Trần Ngọc Nguyên và ông Nguyễn Đức Thuận vào thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Thuận và ông Trần Ngọc Nguyên là người do cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đạm Cà Mau đề cử.

Ngay sau đó, HĐQT Đạm Cà Mau đã thông qua việc tái bổ nhiệm ông Trần Ngọc Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/1 với nhiệm kỳ 5 năm.

Trong đó, ông Trần Ngọc Nguyên sinh năm 1977 và đang là Chủ tịch HĐQT của Đạm Cà Mau từ tháng 1/2019 tới nay. Ông từng công tác ở CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR) từ năm 2003 tới 2018 và đã kinh qua các vị trí như: Phó Tổng Giám đốc (tháng 5/2013 - tháng 9/2015), Tổng Giám đốc (từ tháng 10/2015 tới tháng 12/2018) và thành viên HĐQT (tháng 7 - 12/2018).

Còn ông Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1974 và đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam từ tháng 11/2019 tới nay. Ông Thuận từng giữ chức Phó chánh văn phòng Đạm Cà Mau từ tháng 7/2014 tới tháng tháng 11/2019. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn