Đạt Phương muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Đạt Phương muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

HĐQT CTCP Đạt Phương (HOSEDPG) vừa thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất, DPG đăng ký bán toàn bộ 1.5 triệu cp quỹ đang nắm giữ. Thời gian thực hiện trong quý 2/2021, sau khi Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định nhưng thời hạn không qua 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Giá bán cổ phiếu theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo đúng quy chế giao dịch của HOSE.  

Phát hành gần 18 triệu cp để tăng vốn

HĐQT DPG dự kiến sẽ trình ĐHĐCD thông qua phương án phát hành gần 18 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 40% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 40 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian phát hành dự kiến quý 2 hoặc quý 3/2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trong năm 2021, DPG dự kiến đem về 2,756 tỷ đồng doanh thu thuần và 283 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 30% và 45% so với thực hiện năm trước.

Về kế hoạch đầu tư bất động sản, DPG sẽ tiếp tục bán những căn biệt thự còn lại và bàn giao biệt thự cho khách hàng đã mua tại Khu đô thị Võng Như, đồng thời triển khai công tác bán hàng tại dự án Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà. Còn các dự án Khu đô thị Cồn Tiến, Khu đô thị ven biển Bình Dương tiếp tục thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Kết quả kinh doanh của DPG các năm trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút