Dấu hỏi lớn về khoản hàng bán bị trả lại trên báo cáo tài chính quý I/2024 của DIC Corp?

Theo báo cáo tài chính quý I/2024 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG), ngay trong quý đầu năm DIG đã ghi nhận khoản lỗ 121,2 tỷ đồng, mức lỗ quý cao nhất kể từ khi niêm yết tới nay.

Trong quý I/2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 186,4 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 111,8 tỷ đồng (chiếm 60% tổng doanh thu); doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 37 tỷ đồng (chiếm 19,8%); doanh thu bán thành phẩm 20,2 tỷ đồng (chiếm 10,8%); doanh thu bất động sản đầu tư 843,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quý này, DIG ghi nhận khoản hàng bán bị trả lại lên đến gần 185,7 tỷ đồng, do đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp này chỉ đạt 489 triệu đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong văn bản giải trình, DIG không làm rõ khoản hàng bán bị trả lại, doanh nghiệp chỉ cho biết doanh thu quý I chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ tại dự án CSJ, chuyển nhượng nhà thô tại dự án Đại Phước, chuyển nhượng nhà thô tại dự án Hậu Giang.

Dấu hỏi lớn về khoản hàng bán bị trả lại trên báo cáo tài chính quý I/2024 của DIC Corp?- Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của DIG. Ảnh chụp màn hình.

Trong kỳ, do kinh doanh dưới giá vốn, DIG đã lỗ gộp 50,8 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi gộp 42,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng giảm 92,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm hơn 158 tỷ đồng, về còn 12 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 81,6%, tương ứng giảm 55,1 tỷ đồng, về 12,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 38% và 72,2%, lên 13,8 tỷ đòng và 53 tỷ đồng.

Như vậy, với việc kinh doanh dưới giá vốn, cộng thêm hụt doanh thu tài chính và chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp tăng cao, DIC Corp đã ghi nhận lỗ kỷ lục trong quý đầu năm 2024.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của DIC Corp tăng 5,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 938 tỷ đồng, lên 17.765,6 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho đạt 6.784,5 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.830,6 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.964,4 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản…

Tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay của DIG tăng 36,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.127 tỷ đồng, lên 4.238,7 tỷ đồng. Trong đó, dự nợ trái phiếu của DIG ghi nhận đạt 2.444,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 3/2024.

Ở diễn biến khác, ngày 26/4 vừa qua, DIG đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 thành công.

Tại Đại hội, DIG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với kết quả thực hiện năm ngoái. Đây là năm thứ ba, DIG đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên hai năm trước công ty đều “vỡ kế hoạch”.

Xem thêm tại cafef.vn