Đầu tư I.P.A: Chuyển lỗ thành lãi nhờ công ty liên doanh - liên kết, cho Trustlink vay hơn nghìn tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã: IPA) đã công bố tình hình kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng tới 63% lên 58,5 tỷ đồng kéo theo lãi gộp giảm 3% xuống còn hơn 27 tỷ đồng.

Đầu tư I.P.A: Chuyển lỗ thành lãi nhờ công ty liên doanh - liên kết, cho Trustlink vay hơn nghìn tỷ đồng - ảnh 1
BCTC hợp nhất quý đầu năm của IPA

Cơ cấu doanh thu gồm: Doanh thu bán điện thương phẩm hơn 30 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa 11,4 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ 39,4 tỷ đồng, doanh thu bán thành phẩm 3,5 tỷ đồng, doanh thu từ hợp tác kinh doanh 1,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm tới 38% xuống hơn 49 tỷ đồng. Chi phí tài chính cùng giảm 71% xuống 79 tỷ đồng, chi phí lãi vay ở mức cao lên tới 97,7 tỷ đồng. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết kỳ này tăng từ 44 tỷ đồng lên 131 tỷ đồng. Chi phí quản lý biến động không đáng kể ở mức 13,4 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng tăng 58% lên 3,7 tỷ đồng.

Kết quả, lãi sau thuế quý I/2024 của IPA đạt gần 105 tỷ đồng, tăng vọt so với mức lỗ hơn 136 tỷ đồng năm trước đó.

Như vậy, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính và tăng lãi từ công ty liên doanh, liên kết đã khiến IPA trong quý I/2024 đã chuyển lỗ thành lãi, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh dù nhuận gộp giảm.

Tổng tài sản của IPA tính tới 30/3/2024 đạt 8.907,7 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 11,8% xuống 73,8 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh tăng hơn 50% lên 556,2 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn ở mức 1.128 tỷ đồng, giảm 16,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 10,8% xuống 13,9 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng dang dở 54,4 tỷ đồng, trong đó chi phí tại Dự án Khu đo thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt gần 20,5 tỷ đồng, dự án Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong 12,7 tỷ đồng, dự án Khu sinh thái Lũng Xuân hơn 7 tỷ đồng...

Đầu tư tài chính dài hạn tăng hơn 20% lên 5.925,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ở mức 4.615,7 tỷ đồng (chiếm tới 51,8% tổng tài sản); đầu tư góp vốn vào đơn vị khác cũng tăng mạnh so với đầu năm, từ hơn 940 tỷ đồng lên 1.791 tỷ đồng. Trong số này, IPA đã rót 850 tỷ đồng vào CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam; IAP cũng có khoản đầu tư 928 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ và phải trích lập 474 tỷ đồng.

IPA có 7,7 tỷ đồng nợ xấu, trong đó, dự phòng toàn bộ khoản này. Trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn với cá nhân ông Vương Trung Nguyên 2 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác với ông Đặng Quốc Hưng gần 3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 4.720 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với mức 4.624,5 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức hơn 3.980 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng nguồn vốn của IPA. Trong đó, IPA có tới hơn 3.013 tỷ đòng vay nợ dài hạn đến hạn trả, trong đó, trái phiếu IPA là 2.299,9 tỷ đồng; trái phiếu CTCP Năng lượng Bắc Hà gần 700 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính tới cuối tháng 3/2024 đạt 4.187 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với đầu năm. Trong đó, vốn điều lệ ở mức 2.138,3 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Quản lý Đầu tư H&H nắm 53,45%.

Tính đến cuối kỳ, doanh nghiệp có 1.128 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn, trong đó riêng cho CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink vay 1.096 tỷ đồng. Thuyết minh cho biết, IPA cho Trustlink vay 202,8 tỷ đồng, còn 893,4 tỷ đồng là Công ty con của Tập đoàn cho vay. Mục đích cho Trustlink vay để doanh nghiệp này đầu tư, kinh doanh. Lãi suất cho vay từ 4%-10,9%/năm, thời hạn vay từ 3 tháng đến không quá 12 tháng. Tài sản đảm bảo bằng các quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phải thu của bên vay) và tài sản hình thành từ khoản tiền vay của Hợp đồng vay.

Ngoài ra, IPA còn cho các đơn vị khác vay như: CTCP Xây dựng và Thương mại Việt vay 22,3 tỷ đồng, CTCP Lắp máy Điện nước Licogi 3,2 tỷ đồng, cho cá nhân là bà Vũ Thị Dung vay tới 57,8 tỷ đồng...

IPAAM đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ tại IPA

Xem thêm tại nguoiquansat.vn