Đầu tư I.P.A (IPA) lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào cuối tháng 5

Đầu tư I.P.A (IPA) lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào cuối tháng 5

Công ty chưa công bố thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội.

Được biết, theo dữ liệu lịch sử, trước đó, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Đầu tư I.P.A đã tổ chức ngày 28/6/2023 tại trụ sở Công ty tại Hà Nội, hình thức tham dự là trực tiếp.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 85,55 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 104,85 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 136,15 tỷ đồng, tức tăng thêm 241 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,7%, về còn 31,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 3,1%, tương ứng giảm 0,86 tỷ đồng, về 27,01 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 38,2%, tương ứng giảm 30,36 tỷ đồng, về 49,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 71%, tương ứng giảm 193,47 tỷ đồng, về 130,92 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 198%, tương ứng tăng thêm 86,99 tỷ đồng, lên 130,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,7%, tương ứng tăng thêm 0,92 tỷ đồng, lên 17,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024 mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh, chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính và tăng lãi từ công liên doanh, liên kết.

Đầu tư I.P.A thuyết minh thêm chi phí tài chính giảm chủ yếu do năm ngoái trích lập giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư 163,3 tỷ đồng nhưng năm nay hoàn nhập 19,2 tỷ đồng, tức giảm tới 182,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/5, cổ phiếu IPA giảm 200 đồng, về 13.800 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn