10:56, 13/05/2022

DBT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Hồng Hạnh

Trong bài viết này:

    Bùi Hồng Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE