Đèo Cả (HHV) lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.800 tỷ đồng

Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã HHV) đang có kế hoạch phát hành tổng cộng gần 170 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng thông qua ba hình thức chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2023.

HHV cho biết, phương án chào bán tối đa 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 dự kiến được thực hiện sau khi công ty kết thúc việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, do thời gian triển khai hai phương án chào bán/ phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là ngày 15/1/2024), công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ huỷ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua năm 2023 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2024 - 2025.

Về phương án chào bán riêng lẻ năm 2024, HHV dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HHV sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Toàn bộ số tiền thu được tối thiểu là 735 tỷ sẽ được dùng để góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mức tối thiểu 145 tỷ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Để đảm bảo nguồn lực cho loạt dự án ‘khủng’ sắp tới, Đèo Cả (HHV) lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.800 tỷ
Phối cảnh cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh

Theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, HHV phát hành thêm 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Sau khi hết thời hạn đăng ký, số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua là hơn 75,2 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 91,34% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Như vậy, HHV đã thu về hơn 752 tỷ đồng, số tiền thu được, HHV dự kiến dùng để góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án, bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của công ty.

Sang năm 2024, HHV dự kiến phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới).

HHV sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tối thiểu 759 tỷ thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tối thiểu 358 tỷ, tối thiểu 360 tỷ sẽ dùng để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ.

Ngoài ra, HHV còn dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Thời gian phát hành là trong năm 2024, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Năm 2024, HHV đề xuất phương án chi trả cổ tức tối đa là 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo riêng của công ty mẹ.

Để đảm bảo nguồn lực cho loạt dự án ‘khủng’ sắp tới, Đèo Cả (HHV) lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.800 tỷ
Diễn biến giá cổ phiếu HHV

Tạm dừng phiên sáng 15/4, giá cổ phiếu HHV giảm 0,33% xuống 15.050 đồng/cp.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn