DHG: HĐQT phê duyệt giao dịch với Taisho trong năm 2022

DHG: HĐQT phê duyệt giao dịch với Taisho trong năm 2022

CôngCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo HĐQT phê duyệt giao dịch với Taisho trong năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm