Địa ốc 11 (D11): Quý I/2024, chi phí quản lý doanh nghiệp ăn mòn lợi nhuận

Báo cáo tài chính quý I/2024 của Địa ốc 11 cho thấy, Công ty ghi nhận doanh thu 15,6 tỷ đồng, tăng 67,54% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 751,7 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng, tương ứng giảm 81,39%.

Địa ốc 11 cho biết, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhưng giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao hơn là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận xuống dốc. Cụ thể, giá vốn hàng bán trong quý I/2024 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 277,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 309,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ báo cáo tài chính cho thấy, trong chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất bao gồm: Chi phí cho nhân viên 2,3 tỷ đồng, tăng 155,5% so với cùng kỳ năm trước và khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi giá trị hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản này.

Tính tới cuối quý I/2024, Địa ốc 11 đang sở hữu 27,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm. Công ty sở hữu 25,5 tỷ đồng giá gốc các khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh chủ yếu là nhóm cổ phiếu ngân hàng, bao gồm ACB (2,6 tỷ đồng), MBB (8,4 tỷ đồng), STB (4,6 tỷ đồng), VIB (3,3 tỷ đồng)… Tính đến cuối kỳ, Công ty chưa trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này.

Trong kỳ, Địa ốc 11 không có khoản thu dài hạn, nhưng có 156,7 tỷ đồng khoản thu ngắn hạn. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác ghi nhận giá trị 119,2 tỷ đồng, chiếm 76% các khoản phải thu ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn khác của Địa ốc 11

Các khoản phải thu ngắn hạn khác của Địa ốc 11

Công ty cổ phần Địa ốc 11 là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Các dự án của Địa ốc 11 có thể kể đến như Cao ốc ResGreen (Tân Phú, TP.HCM), Cao ốc RES 11 (Quận 11, TP.HCM), Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình, Công trình lô C7 Khu công nghệ cao quận 9 (TP.HCM), Chung cư 14A Lạc Long Quân (Quận 11, TPHCM)…

Hiện tại, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) là cổ đông lớn nhất tại Địa ốc 11 với việc nắm giữ 20% vốn điều lệ của công ty.

Danh mục bất động sản đầu tư của Địa ốc 11

Danh mục bất động sản đầu tư của Địa ốc 11

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn