Địa ốc Hoàng Quân (HQC) tiếp tục lên kế hoạch tham vọng trong năm 2024 và phát hành cổ phiếu hoán đổi 300 tỷ đồng nợ vay

Trong năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 520% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng 18,23 lần so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, doanh thu bất động sản 1.050 tỷ đồng và doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản dự kiến 950 tỷ đồng.

Đối với doanh thu bất động sản, Công ty cho biết dự kiến dự án Golden City đóng góp 500 tỷ đồng; dự án Trà Vinh đóng góp 150 tỷ đồng; dự án Tân Hương đóng góp 100 tỷ đồng; và dự án Golden Grand đóng góp 300 tỷ đồng.

Đối với doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản, Địa ốc Hoàng Quân cho biết dự kiến dự án khu dân cư Hàm Kiệm đóng góp 200 tỷ đồng; dự án Khu công nghiệp Hàm Kiệm đóng góp 400 tỷ đồng; dự án Khu dân cư 10,7 ha tại Cần Thơ đóng góp 100 tỷ đồng; dự án khu dân cư Bình Minh đóng góp 150 tỷ đồng; dự án khu dân cư Thường Thạnh (7ha) đóng góp 50 tỷ đồng; và dự án Khu đô thị mới Thường Thạnh (10,7ha) đóng góp 50 tỷ đồng.

Được biết, trước đó, trong năm 2023, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu giảm 3%, về 322,6 tỷ đồng, hoàn thành 19% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế giảm 72,6%, về 5,2 tỷ đồng và hoàn thành 4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Quay trở lại định hướng kinh doanh, Địa ốc Hoàng Quân cho biết Công ty đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 50 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.000 sản phẩm và thực hiện cải tạo, xây dựng mới ít nhất 10 toà chung cư cũ tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An.

Bên cạnh phân khúc nhà ở xã hội, Địa ốc Hoàng Quân còn thực hiện các dự án trọng điểm như Golden City (Tây Ninh), Khu đô thị mới Nam Phan Thiết (Bình Thuận), Khu dân cư Mekong City (Vĩnh Long)…

Ngoài ra, Địa ốc Hoàng Quân còn đẩy mạnh đầu tư, hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các loại hình bất động sản thương mại, bất động sản khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng như dự án Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 (Bình Thuận), dự án Khu công nghiệp Bình Minh (Vĩnh Long) …

Thêm nữa, cũng trong năm 2024, Địa ốc Hoàng Quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác và M&A các dự án trên cơ sở được chọn lọc kỹ càng với các tiêu chí quan trọng như tiềm năng phát triển, hiệu quả dự án … nhằm liên tục bổ sung quỹ đất mới, dự án mới, kịp thời trong công tác đầu tư và triển khai thi công xây dựng.

Phát hành cổ phiếu hoán đổi 300 tỷ đồng nợ vay

Điểm đáng lưu ý, Địa ốc Hoàng Quân trình cổ đông phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng hoán đổi 300 tỷ đồng nợ vay, dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025. Trong đó, các khoản nợ sau khi hoán đổi cổ phiếu sẽ được xoá bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.

Mặc dù vậy, Địa ốc Hoàng Quân vẫn chưa công bố danh sách chi tiết chủ nợ sẽ hoán đổi nợ thành cổ phần trong thời gian tới nếu được Đại hội thông qua.

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Địa ốc Hoàng Quân đã tăng 19,58 lần nợ vay so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.204,16 tỷ đồng, lên 1.265,66 tỷ đồng và bằng 23,5% vốn chủ sở hữu (đầu kỳ chỉ bằng 1,4% vốn chủ sở hữu). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 98,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.166,96 tỷ đồng.

Địa ốc Hoàng Quân cho biết thêm, nợ vay phát sinh dài hạn chủ yếu do khoản mục 851,26 tỷ đồng vay dài hạn tại Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Cộng Hoà (mục đích bổ sung vốn thực hiện dự án Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City), góp vốn hợp tác kinh doanh với CTCP TV – TM- DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông); và 315,7 tỷ đồng vay tại Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Đông Sài Gòn (mục đích vay thanh toán hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP DTXD Phát triển Nhà Bảo Linh).

Về nhân sự, Địa ốc Hoàng Quân trình cổ đông miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của ba người gồm bà Nguyễn Thị Diệu Phương (vợ Chủ tịch Trương Anh Tuấn), ông Trương Thái Sơn (em trai Chủ tịch Trương Anh Tuấn), và ông Nguyễn Văn Toàn.

Đồng thời, Địa ốc Hoàng Quân thực hiện giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 người xuống còn 3 người. Trong đó, Công ty dự kiến bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Hiện tại, ứng cử viên mới cho Hội đồng quản trị vẫn chưa được tiết lộ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/5, cổ phiếu HQC tăng 50 đồng, lên 3.850 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn