DIC Corp (DIG) tặng tiền cho cổ đông đi họp, giá trị tới 10 triệu đồng/người

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - DIG) sẽ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào 13h30 ngày 26/4 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm nay, DIC Corp có thêm nhiều phương án nhằm khuyến khích cổ đông tham dự đại hội. Chẳng hạn, bên cạnh việc họp trực tiếp theo cách truyền thống, DIG sẽ mở cổng hệ thống họp trực tuyến, cho phép cổ đông tham dự họp từ xa. Đây là lần đầu tiên DIG tổ chức họp ĐHĐCĐ theo phương thức này.

Mới đây (ngày 22/4), DIC Corp đã phát thông báo tặng quà cho các cổ đông đi họp (áp dụng cả trực tiếp và trực tuyến).

Cụ thể, cổ đông sở hữu từ 1.000.000 cổ phiếu DIG trở lên được tặng 10.000.000 đồng/cổ đông.

Cổ đông nắm giữ dưới 1.000.000 cổ phiếu được tặng 10 đồng/cổ phiếu. Ví dụ, cổ đông A sở hữu 150.000 cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng chỉ thực hiện tham dự và biểu quyết với 130.000 cổ phần sẽ được tặng 1.300.000 đồng.

Trước đó, năm 2023, DIG Corp từng tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 1 bất thành do chỉ có 535 cổ đông tham dự, đại diện cho 36,91% cổ phần biểu quyết. Sau đó, doanh nghiệp phải tổ chức lại cuộc họp lần 2 vào ngày 21/7/2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn