DIC Holdings không công bố thông tin đúng thời hạn

Ngày 07/02/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 74/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Công ty). Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cụ thể như sau:

dsc06212-20221017072241

Phạt tiền 65.000.000 đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông báo về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán ngày 18/7/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HĐQT.DICcons ngày 08/6/2022 về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán).

Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty DIC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 320,73 tỷ đồng, tăng 222% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 100,26 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,61 tỷ đồng, tức tăng thêm 100,87 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,8%, lên 59,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,97 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 177,68 tỷ đồng, lên 191,38 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 39,7%, tương ứng giảm 0,25 tỷ đồng, về 0,38 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 949,1%, tương ứng tăng thêm 15,47 tỷ đồng, lên 17,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 320,4%, tương ứng tăng thêm 37,52 tỷ đồng, lên 49,23 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Ngoài ra, xét về cơ cấu doanh thu trong quý IV/2023, doanh thu của Công ty DIC Holdings tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 263,5 tỷ đồng doanh thu bất động sản (cùng kỳ không ghi nhận).

Lý giải lợi nhuận đột biến trong quý cuối năm 2023, Công ty DIC Holdings cho biết do ghi nhận doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng 5.270,9 m2 đất khu A2-1 – Trung tâm đô thị Chí Linh – TP. Vũng Tàu.

Trước đó, Công ty DIC Holdings cho biết sẽ chuyển nhượng khu đất có diện tích 5.270,9 m2, đơn giá chuyển nhượng là 50 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), tổng giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HOSE).

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn