Diễn biến cổ phiếu cần quan tâm tuần qua

* VCI khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu SSI

Chúng tôi tăng giá mục tiêu đối với CTCP Chứng khoán SSI (SSI – sàn HOSE) thêm 3,8% lên 38.700 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025 trong khi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi gần như không đổi so với dự báo trước.

Cùng diễn biến lình xình của thị trường chung, nhóm cổ phiếu chứng khoán là một trong những nhóm được nhắc ít nhất trong tuần vừa qua, trong đó SSI cũng không nằm ngoài xu hướng thiếu tích cực chung của ngành. Tính chung tuần qua, với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu SSI giảm nhẹ 600 đồng (-1,66%) từ mức 36.100 đồng/CP lên 35.500 đồng/CP.

* KBSV khuyến nghị mua MBB, VCB, CTG; AGR khuyến nghị mua ACB

KBSV cho rằng giai đoạn khó khăn với những thông tin tiêu cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua. Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, giá mục tiêu mới sau khi điều chỉnh dự phóng là 27.000 đồng/CP.

Trong khi đó, sử dụng 2 phương pháp định giá P/B và chiết khấu lợi nhuận thặng dư, KBSV đưa ra mức giá mục tiêu cho năm 2024 của cổ phiếu VCB là 105.200 đồng/CP, cao hơn 19.0% so với giá tại ngày 13/06/2024. Khuyến nghị mua với cổ phiếu VCB.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 40.200 đồng/CP, cao hơn 22,9% so với giá tại ngày 17/06/2024.

Đồng thời, AGR cũng khuyến nghị mua ACB với mục tiêu bứt phá đỉnh ngắn hạn và tiến lên vùng 27.000 đồng/CP. Cắt lỗ nếu giá cổ phiếu xuống dưới 23.500 đồng/CP (cổ phiếu bứt phá không thành công, lui về dưới cả hai đường trung bình ngắn hạn MA20 và MA50).

Bên cạnh chứng khoán, nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng diễn biến không mấy tích cực, đã khiến thị trường chung khó có động lực để bật cao. Trong đó, cổ phiếu MBB đã đón nhận 2 phiên giảm, 2 phiên tăng và 1 phiên đứng giá tham chiếu, tổng cộng cả tuần, giá cổ phiếu MBB tăng nhẹ 100 đồng (+0,43%) từ mức 23.100 đồng/CP lên 23.200 đồng/CP.

Tương tự, cổ phiếu ACB cũng có tuần giằng co trong biên độ hẹp khi đón nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên đứng giá tham chiếu, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu ACB giảm 50 đồng (-0,2%) từ mức 24.600 đồng/CP xuống 24.550 đồng/CP.

Trong khi đó, cổ phiếu đầu ngành – VCB có phần kém khả quan hơn khi đón nhận 3 phiên giảm và 2 phiên đứng giá tham chiếu, tính chung tuần qua, giá cổ phiếu VCB giảm 1.500 đồng (-1,71%) từ mức 87.500 đồng/CP xuống 86.000 đồng/CP.

Cổ phiếu CTG cũng không nằm ngoài xu hướng chung của ngành khi đón nhận 3 phiên giảm, 1 phiên tăng và 1 phiên đứng giá tham chiếu, tổng cộng giá cổ phiếu CTG giảm 600 đồng (-1,83%) từ mức 32.800 đồng/CP xuống 32.200 đồng/CP.

* KBSV khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GVR

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GVR, mức giá mục tiêu 38.800 đồng/CP, tương ứng với mức sinh lời 16,3% so với mức giá đóng cửa ngày 17/06/2024.

Vừa qua, GVR đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và ban lãnh đạo đã chia sẻ kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2024 với doanh thu đạt 7.119 tỷ đồng, đạt 28,5% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 1.108 tỷ đồng, đạt 32,2% kế hoạch năm. Diễn biến cổ phiếu GVR hồi phục tích cực sau tuần điều chỉnh giảm trước đó, khi đón nhận 1 phiên giảm duy nhất vào giữa tuần ngày 19/6 và 4 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu GVR tăng 1.550 đồng (+4,7%) từ mức 33.000 đồng/CP lên 34.550 đồng/CP.

* VCI khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BMP

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan cho BMP mặc dù điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu xuống còn 109.700 đồng/cổ phiếu do giá cổ phiếu của BMP đã giảm 5% trong 3 tháng qua.

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu do (1) quan điểm kém tích cực hơn của chúng tôi đối với mức tăng trưởng sản lượng bán ống nhựa năm 2024 (ở mức giảm 10% so với tăng 10% trong dự báo trước đây) do kết quả kinh doanh quý I/2024 yếu hơn dự kiến và (2) chiết khấu thương mại/doanh thu năm 2024 dự kiến tăng nhẹ (ở mức 10,0% so với 9,8% trong dự báo trước đây) do chúng tôi kỳ vọng BMP sẽ cho khách hàng hưởng mức chi phí đầu vào thấp hơn để thúc đẩy nhu cầu.

Không được như kỳ vọng của VCI, cổ phiếu BMP tuần qua không có nhiều biến động sau tuần điều chỉnh giảm trước đó. Tính chung, với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu BMP tăng nhẹ 500 đồng (+0,47%) từ mức 107.000 đồng/CP lên 107.500 đồng/CP.

* VCI khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu GEX

Chúng tôi tăng 12% giá mục tiêu đối với GEX và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do số dư tiền mặt cao hơn của công ty mẹ và tác động tích cực từ việc cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025, bù đắp cho việc dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi giảm 3%.

Cổ phiếu GEX cũng trong xu hướng lình xình của thị trường chung với những phiên tăng giảm trong biên độ hẹp. Tính chung tuần qua, với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu GEX giảm 500 đồng (-2,11%) từ mức 23.700 đồng/CP xuống 23.200 đồng/CP.

* KBSV khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM

Vinhomes duy trì vị thế hàng đầu nhờ quỹ đất rộng lớn và khả năng triển khai dự án mạnh. Định giá hấp dẫn với P/B 2024fw là 0.8x, dưới đường -1std của trung bình P/B 5 năm của VHM. Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Vinhomes với giá mục tiêu là 60,900/cp, cao hơn 59% so với giá đóng cửa ngày 18/06/2024 .

Trái với nhận định của KBSV, cổ phiếu VHM vẫn trong xu hướng điều chỉnh giảm và tiếp tục lập đáy mới của năm khi đóng cửa phiên cuối tuần. Tính chung tuần qua, với 2 phiên giảm, 2 phiên đứng giá và 1 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu VHM giảm 450 đồng (-1,18%) từ mức 38.200 đồng/CP xuống 37.750 đồng/CP.

* VCI khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu BSR

Chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 41% lên 27.700 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên mua cho BSR. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi cao hơn 28%, (2) tác động tích cực của việc cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025, và (3) giả định giải ngân vốn đầu tư XDCB giảm đáng kể trong năm 2024.

Cổ phiếu BSR đã có tuần giao dịch bùng nổ với thanh khoản đạt trung bình hơn 10 triệu đơn vị/phiên và giá cổ phiếu lập đỉnh mới trong nửa đầu năm nay. Tính chung tuần qua, với 1 phiên giảm duy nhất vào ngày cuối tuần 21/6 và 4 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu BSR tăng 1.200 đồng (+5,26%) từ mức 22.800 đồng/CP lên 24.000 đồng/CP.

* KBSV khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cho PVS với mức giá mục tiêu là 52.600 đồng/cổ phiếu, tương đương với upside 20,4% và tỷ suất cổ tức 1.6% so với giá đóng cửa 43.700 đồng/cổ phiếu ngày 14/06/2024.

Trái với diễn biến cổ phiếu dầu khí BSR, cổ phiếu PVS đã có tuần giao dịch không mấy thuận lợi. Tính chung tuần qua, với 3 phiên giảm, 1 phiên đứng giá và 1 phiên tăng, tổng cộng giá cổ phiếu PVS giảm 700 đồng (-1,6%) từ mức 43.700 đồng/CP xuống 43.000 đồng/CP.

* KBSV khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KBC

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 42.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 38,6% so với mức giá đóng cửa 30.300 đồng ngày 14/06/2024.

Trong tuần qua KBC đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và thông qua nội dung đáng chú ý về việc phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ, hiện số lượng nhà đầu tư quan tâm và đăng ký mua đã vượt quá số lượng dự kiến phát hành. Về diễn biến cổ phiếu không mấy thuận lợi khi đón nhận tới 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng duy nhất vào ngày 18/6, tổng cộng cả tuần, giá cổ phiếu KBC giảm 950 đồng (-3,14%) từ mức 30.300 đồng/CP xuống 29.350 đồng/CP.

Xem thêm tại tinnhanhchungkhoan.vn