Doanh nghiệp bán suất ăn hàng không cho Vietnam Airlines báo lãi cao nhất 5 năm

Trong quý IV/2023, CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã: NCS) ghi nhận doanh thu thuần 167 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng với mức cao hơn mức tăng của doanh thu thuần nên biên lãi gộp thu hẹp từ 19% cùng kỳ về 17% quý này.

Nhờ tiết giảm các chi phí, NCS báo lãi sau thuế 16 tỷ đồng, gấp 9,8 lần cùng kỳ và cao nhất kể từ quý I/2018. Theo giải trình, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do sản lượng, doanh thu các hãng hàng không tăng trưởng mạnh khi các hãng nối lại đường bay và tăng chuyến sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, ở lĩnh vực non-air (các sản phẩm phi hàng không), công ty ra mắt các sản phẩm mới và được thị trường đón nhận.

Lũy kế cả năm 2023, NCS ghi nhận doanh thu thuần 614 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, đa số đến từ việc bán các suất ăn. Công ty báo lãi sau thuế 46 tỷ đồng, tăng 768% so với năm trước đó và cũng là kết quả lợi nhuận cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Với kết quả trên, công ty vượt 5% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Hiện tại, khách hàng lớn nhất của NCS là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN). Năm qua, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho hãng bay này khoảng 383 tỷ đồng, chiếm 62% tổng doanh thu cả năm.

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Quy mô tổng tài sản NCS tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 463 tỷ đồng, giảm gần 10% so với số đầu năm. Mức giảm này đến chủ yếu từ các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng còn khoảng 16 tỷ đồng, giảm 77%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 49% lên gần 100 tỷ, hầu hết là phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Nợ phải trả NCS cuối năm 2023 là gần 335 tỷ đồng, gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu với dư nợ tài chính xấp xỉ 240 tỷ đồng. Năm ngoái, công ty đi vay 374 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 459 tỷ.

Xem thêm tại vietnambiz.vn