Doanh nghiệp con của Masan Group (MSN) báo lãi sau thuế tăng gấp 3 lần trong quý I, chia cổ tức 50% bằng tiền

CTCP Bột giặt NET (Mã NET) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt 364 tỷ đồng - giảm 10,8% so với cùng kỳ (YoY).

Ngược lại, giá vốn bán hàng và dịch vụ cung cấp giảm hơn 16% xuống còn 267,7 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm tới 84%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gấp đôi xuống còn 6,7 tỷ.

Nhờ việc việc kiểm soát tốt chi phí nguyên liệu đầu vào và các chi phí khác, Bột giặt NET ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 2,7 lần lên mức 46 tỷ đồng.

Doanh nghiệp con của Masan Group (MSN) báo lãi sau thuế tăng gấp 3 lần trong quý I, chia cổ tức 50% bằng tiền
Kết quả kinh doanh quý I (Nguồn: BCTC quý I/2024)

Tính đến 31/3, công ty có tổng tài sản hơn 900,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tiền mặt và các khoản tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng chiếm tỷ lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 216,5 tỷ đồng, tương ứng 24%. Giá trị hàng tồn kho là 211 tỷ đồng, tăng khoảng 36 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty hiện có 420 tỷ đồng nợ phải trả, chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn (chiếm 99%). Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý I là 480 tỷ đồng, trong đó có 227 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Có được kết quả trên là nhờ việc tích hợp hoạt động bán hàng của NETCO với hệ sinh thái MASAN, giúp các sản phẩm của NETCO có độ bao phủ sâu rộng, mở rộng thị trường ra phía Bắc.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự chuyển mình mạnh mẽ từ khi Masan HPC, thành viên của Tập đoàn Masan, hoàn tất thương vụ mua 52% cổ phần với mức giá 48.000 đồng/cp vào tháng 2/2020.

Trong tài liệu ĐHCĐ năm 2024 vừa công bố, lãnh đạo NET đánh giá, năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại và sự không ổn định không thể dự đoán của nền kinh tế trong nước cũng như tác động từ kinh tế thế giới.

Do đó, công ty đề xuất hai kịch bản kế hoạch với doanh thu thuần đạt mức thấp là 1.900 tỷ đồng, mức cao đạt 2.100 tỷ đồng và lãi sau thuế mức thấp đạt 140 tỷ đồng, mức cao đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 17% - 19% kế hoạch doanh thu và 23% - 33% kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Bột giặt NET dự trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với mức chia cổ tức 50% vốn điều lệ (tức 5.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng 112 tỷ đồng.

Doanh nghiệp con của Masan Group (MSN) báo lãi sau thuế tăng gấp 3 lần trong quý I, chia cổ tức 50% bằng tiền
Diễn biến giá cổ phiếu Bột giặt NET

Trên thị trường, giá cổ phiếu NET đang dừng lại ở 85.500 đồng/cp, tăng 33% từ đầu năm đến nay. Nhìn rộng hơn, trong gần 1 năm qua, giá cổ phiếu Bột giặt NET đã tăng gấp đôi.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn