Doanh nghiệp ‘nhà’ DIC Corp (DIG) sẽ huy động gần 300 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ khách hàng và ngân hàng

Hội đồng quản trị CTCP Xây Dựng DIC Holdings (HoSE: DC4) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024. Cụ thể:

Phương án 1: Doanh nghiệp sẽ phát hành 5,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Nguồn vốn phát hành 52,5 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2023. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý II/2024, trong 45 ngày kể từ ngày được UBCKNN thông báo nhận đầy đủ báo cáo phát hành.

Phương án 2: DC4 sẽ phát hành 28,9 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền mua). Số tiền 289 tỷ đồng thu được, doanh nghiệp dùng 200 tỷ để trả nợ ngân hàng và 89 tỷ đồng để trả nợ khách hàng. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III/2024, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Như vậy, tổng 2 đợt, DIC Holdings sẽ phát hành 34,1 triệu cổ phiếu, đưa số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường từ 52,5 triệu cổ phiếu lên 86,6 triệu cổ phiếu.

Doanh nghiệp ‘nhà’ DIC Corp (DIG) sẽ huy động gần 300 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ khách hàng và ngân hàng
Dự án Vung Tau Centre Point do DIC Holdings là nhà phát triển dự án vừa là tổng thầu thi công

DIC Holdings là đơn vị liên kết với Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG), hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp.

Tại thời điểm ngày 31/3. tổng nguồn vốn của DIC Holdings là 1.750,7 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu là 706,6 tỷ đồng. Nợ phải trả lên đến 1.044,1 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp vay ngân hàng 369,3 tỷ đồng và phải trả người bán ngắn hạn 156,5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2024, DC4 ghi nhận doanh thu thuần 111,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4,5 tỷ đồng. Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 832 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 110 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng, DC4 đã lần lượt hoàn thành 13,4% và 4% kế hoạch năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn