Doanh số Sao Ta đạt 66 triệu USD sau 4 tháng, tăng gần 16%

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex - Mã: FMC) mới công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 4 với sản xuất tôm thành phẩm đạt 2.130 tấn, tăng 50% so cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông sản thành phẩm 216 tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.

Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm 1.435 tấn, cao hơn 22% so với tháng 4/2023. Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm 42 tấn, bằng 45% so cùng kỳ năm trước.

Doanh số chung đạt 16,32 triệu USD, bằng 117 % so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này giảm gần 15% so với tháng 3 liền trước và tương đương mức bình quân quý đầu năm. 

 Nguồn: HL tổng hợp.

Theo báo cáo kinh doanh quý I, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận sản lượng tiêu thụ đạt hơn 4.607 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tiêu thụ thuỷ sản tăng 27% lên 4.272 tấn.

Từ đó, công ty xuất khẩu tôm này ghi nhận doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 1.461 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 50 tỷ, tăng trưởng 14%.

Năm 2024, Sao Ta đặt kế hoạch doanh số tiêu thụ chung tăng trưởng 5% lên mức 210 triệu USD và lãi trước thuế hợp nhất tăng tương tự lên 320 tỷ đồng. Với kết quả 4 tháng đầu năm, công ty đạt doanh số 65,8 triệu USD, thực hiện hơn 31% kế hoạch năm. 

Ban lãnh đạo công ty dự báo mức cung tôm toàn cầu khả năng tăng 4% so với năm 2023 sẽ làm giá bán giảm, cộng thêm tình hình khó khăn chung của thị trường nên Sao Ta đặt kế hoạch 2024 thận trọng. 

Theo cơ cấu xuất khẩu  năm 2023, Sao Ta bán khoảng 45% vào thị trường Nhật Bản và 30% vào thị trường Mỹ; tiếp đến là EU khoảng 7%, Australia 7%, Hàn Quốc 6% và các thị trường khác 5%. Định hướng chung của công ty thời gian tới là "giảm Mỹ, tăng Nhật".

Ngày 15/5 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 29/5. Tổng số tiền dự chi là gần 131 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu FMC đang giao dịch tại mức giá 49.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn 10% so với thời điểm đầu năm và tương ứng với giá trị vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 3.200 tỷ đồng. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn