Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của Cảng Đà Nẵng (CDN) đạt 584 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 306,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 88,1 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 71,19 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của CDN đạt 584 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 171,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 137,63 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 31/3/2023, CDN đặt chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 là 1.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 50,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết tháng 6/2023, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng đạt 2.206 tỷ đồng, tăng 147 tỷ đồng so với đầu năm 2023; trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.016 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 1.190 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận con số 653 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 375 tỷ đồng, nợ dài hạn 277 tỷ đồng, đến từ khoản vay dài hạn có giá trị lớn nhất thuộc về Quỹ đầu tư phát triển TP. Đà Nẵng.

Cũng tại thời điểm ngày 30/6/2023, các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ hạn từ 1 - 3 tháng của CDN có giá trị 94 tỷ đồng, được gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất từ 4,3 - 5%/năm. Đồng thời, các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 4 - 12 tháng tại thời điểm 30/6 có giá trị lên đến 539,2 tỷ đồng; được gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần với lãi suất 5,7 - 9,9%/năm.

Ngoài ra, CDN cũng đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp liên doanh, liên kết khác là Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (19,9 tỷ đồng, tương đương 45,1% cổ phần), Công ty cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (10,1 tỷ đồng, tương đương 36% cổ phần), Công ty cổ phần VIMC Logistics (giá trị hiện tại 729 triệu đồng, tương đương 1,41% cổ phần).

Trong danh sách nợ xấu và khó đòi của CDN, Công ty cổ phần Thép Dana - Úc là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 3, Đại hội đồng cổ đông của CDN cũng đã chấp thuận chủ trương và giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng dự án bến Cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động (quy mô 2 bến, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn giảm tải và 50.000 tấn đủ tải) với tổng mức đầu tư 7.400 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư đến từ vốn vay và vốn tự huy động.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/7, cổ phiếu CDN có giá 31.300 đồng, với khối lượng giao dịch đạt 308.500 cổ phiếu. Trong phiên 24/7, cổ phiếu CDN không có giao dịch.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn