Đơn hàng dồn dập, Dệt may Thành Công (TCM) ước doanh thu cao nhất 6 quý

Công ty cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào sáng ngày 5/4.

Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 3.707 tỷ đồng, tăng 12%, lợi nhuận sau thuế 161 tỷ đồng, tăng 21%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 12% với hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy vào tình hình thực hiện kinh doanh năm 2024.

Kế hoạch đặt ra dựa trên sự phục hồi của ngành dệt may. Trong khi năm trước công ty luôn trong tình trạng hoạt động không hết công suất thì đến quý 1 năm nay, công ty đã nâng công suất lên 100%. Hiện tại, TCM đã nhận 85% đơn hàng cho quý 2 và 80% đơn hàng cho quý 3. Với tình hình khả quan này, công ty kỳ vọng hoàn thành mục tiêu năm 2024.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2024, TCM ước đạt doanh thu 39 triệu USD, tương đương 967 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 6 quý. Lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 9% lên 2,5 triệu USD, tương đương 62 tỷ đồng.

Trước đó, TCM đã hoàn tất mua nhà máy SY Vina trong quý đầu năm. Chia sẻ thêm về dự án này, TCM cho biết công suất thiết kế nhà máy SY Vina 3 triệu mét/năm nhưng hoạt động dưới công suất 1 triệu mét/năm trong vòng 3 năm gần nhất. Tuy nhiên, từ tháng 3/2024 công suất đã tăng lên khoảng 1,5 triệu mét/năm và lợi nhuận hoạt động đã có kết quả dương do đơn hàng từ Eland Korea và hỗ trợ quản lý điều hành từ TCM. Từ quý 2/2024 SY Vina sẽ có kết quả hoạt động tốt và đóng góp vào hoạt động của công ty.

Mặt khác, để tài trợ cho mua nhà máy SY Vina, công ty chủ trương bán nhà máy Vĩnh Long giai đoạn 3, 4 và nhà máy Trảng Bàng. Do công ty chưa chốt được với đối tác bán nên kế hoạch năm 2024 cũng chưa tính đến yếu tố đột biến này. Chủ tịch TCM tiết lộ nhà máy Vĩnh Long 3 và 4 trên diện tích 6,2 ha, giá mua 26 USD/m2 thì hiện nay giá thị trường đã lên 120 USD/m2.

Đồng thời, vào đầu năm nay, TCM đã ký với tập đoàn mẹ E-Land đơn hàng 10 triệu sản phẩm, tăng gấp đôi so với năm trước. Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc Eland cam kết đặt đơn hàng 10 triệu sản phẩm (gấp đôi so với năm 2023), vậy Eland có cam kết đơn hàng cho các năm sau không, TCM cho biết, việc Eland có đặt hàng tiếp hay không phụ thuộc vào khả năng thực hiện đơn hàng năm 2023 của Dệt may Thành Công vì Công ty và Eland là hai công ty kinh doanh độc lập, hoạt động kinh doanh cần đảm bảo yếu tố hài hòa lợi ích giữa hai bên.

Xem thêm tại cafef.vn