08:30, 10/08/2022

DRL chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) thông báo 24/08 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022.

Trong bài viết này:

    Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/08 và thanh toán vào 08/09. Tỷ lệ thực hiện đạt 15% (1,500 đồng/cp). Với 9.5 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi 14.25 tỷ đồng.

    Năm nay, DRL đặt mục tiêu tổng doanh thu 93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 46 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 19% so với kết quả năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 45% (năm 2021 đạt 54.9%). Như vậy, Công ty sẽ còn chia thêm cổ tức tỷ lệ 30% cho năm 2022.

    Về tình hình kinh doanh mới nhất, DRL cho biết lượng nước trong quý 2/2022 về nhiều và ổn định hơn giúp sản lượng điện thương phẩm tăng 82%, doanh thu bán điện thương phẩm tăng 46% so với cùng kỳ. Dù các khoản khác cũng gia tăng song nhờ doanh thu tăng mạnh giúp Công ty có lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

    Duy Na

    FILI