Dự án BOT tạm dừng thu phí, CTI lần đầu báo lỗ

Dự án BOT tạm dừng thu phí, CTI lần đầu báo lỗ

Kết thúc quý 3, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSECTI) báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ kể từ khi niêm yết đến nay.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của CTI. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTI

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, CTI ghi nhận doanh thu thuần giảm 48%, xuống còn 82 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm nhẹ hơn kéo biên lãi gộp giảm từ 39% xuống còn 25%.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm so với cùng kỳ, xuống còn 18 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến CTI báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng. CTI cho biết nguyên nhân là do hỗ trợ công tác phòng chống Covid khiến các dự án BOT phải tạm dừng thu phí khiến đơn vị thua lỗ. Đây cũng là lần đầu đơn vị này báo lỗ quý kể từ khi niêm yết (19/03/2010) đến nay.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 478 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và lãi ròng giảm 56%, xuống còn 34 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động thi công lắp đặt và xây dựng công trình chiếm 37% tổng doanh thu, thu phí giao thông trạm thu phí Km1841+912 Quốc lộ 1 chiếm 35%.

Năm 2021, CTI đặt kế hoạch doanh thu đạt 981 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến là 625 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, CTI chỉ mới thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và 39% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của CTI ghi nhận gần 4,611 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 66 tỷ đồng (giảm 64%), khoản phải thu ngắn hạn hơn 271 tỷ đồng (tăng 16%).

Hàng tồn kho cũng giảm nhẹ 5%, xuống còn 189 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tài sản dở dang dài hạn với toàn bộ là chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 1,381 tỷ đồng, tăng 8%. Trong đó, dự án lớn nhất là BOT 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hơn 707 tỷ đồng (tăng 21%).

Tài sản dở dang dài hạn của CTI tính đến 30/09/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTI

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận hơn 3,323 tỷ đồng, tăng 4%. Về cơ cấu nợ vay, phần lớn đến từ nợ vay dài hạn, ghi nhận gần 2,647 tỷ đồng (tăng 12%) trong khi nợ vay ngắn hạn chỉ ở mức hơn 223 tỷ đồng (giảm 45%).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút