DVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

DVC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVC của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, phòng 115-118. tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1. Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày 05/01/2023 (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh thư nhân dân. Đối với các cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu download tại www.dichvucang.com gửi về địa chỉ: Phòng tài chính kế toán, phòng 115-118. tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại: 02253 827 970; Fax: 02253 827 975 (Lưu ý: không chuyển khoản qua tài khoản người khác). đợt 1 năm 2022

HNX