13:21, 23/11/2022

DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  DXG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

  Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh như sau:

  Tài liệu đính kèm:
  20221123_20221123 - DXG - Bao cao thay doi so huu nguong 1 cua nhom NDTNN ngay 18.11.2022.pdf
  20221123_20221123 - DXG - Bao cao thay doi so huu nguong 1 cua nhom NDTNN ngay 21.11.2022.pdf
  20221123_20221123 - DXG - Bao cao thay doi so huu nguong 1 cua nhom NDTNN ngay 23.11.2022.pdf

  HOSE