Gần 14.6 triệu cp TVW sẽ bị hủy đăng ký giao dịch từ 13/09

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gần 14.6 triệu cp TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh (Trawaco) sẽ rời sàn UPCoM kể từ ngày 13/09, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng là 12/09/2023.

Gần 14.6 triệu cp TVW sẽ bị hủy đăng ký giao dịch từ 13/09

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gần 14.6 triệu cp TVW của CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh (Trawaco) sẽ rời sàn UPCoM kể từ ngày 13/09, tương ứng ngày giao dịch cuối cùng là 12/09/2023.

Nguyên nhân do TVW đã hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn ngày 11/08/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định.

Phiên sáng 22/08, thị giá cổ phiếu TVW là 7,400 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu TVW từ đầu năm 2023

Việc hủy tư cách công ty đại chúng của TVW đã được các cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ 2023. Theo quy định, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Nhưng tại ngày 29/05/2023, TVW có 3 cổ đông lớn chiếm tới 97.41% cổ phần, gồm UBND tỉnh Trà Vinh (82.34%), CTCP Nước - Môi trường Đồng Bằng (10%), và CTCP Ryan Technologies Việt Nam (5.08%). Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng.

Về tình hình kinh doanh, TVW báo lãi ròng hơn 3.8 tỷ đồng trong quý 2/2023, gấp 2.2 lần cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh doanh của TVW từ quý 1/2022

Châu An

FILI