Gánh nặng trăm tỷ lãi vay, Ô tô TMT (TMT) bốc hơi gần 99% lợi nhuận

CTCP Ô tô TMT (mã: TMT) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023với lãi sau thuế 141 triệu đồng, giảm 65% so với con số 395 triệu đồng trong cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 446 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh nghiệp lý giải sự sụt giảm này đến từ chính sách giảm giá thúc đẩy bán hàng.

Lợi nhuận gộp đạt 188 tỷ đồng, giảm 26% so với 9 tháng đầu năm 2022. Doanh thu tài chính giảm từ 24,7 tỷ đồng của năm ngoái xuống còn 4,6 tỷ đồng, đi kèm với đó chi phí tài chính tăng từ 90 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2022 lên 119 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí lãi vay với 117 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 44,7 và 39 tỷ đồng. TMT lỗ thuần 10 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 84 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Ô tô TMT là 1.973 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi sau thuế ở mức 1,3 tỷ đồng, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.752 tỷ đồng và lãi sau thuế 77 tỷ đồng. Như vậy, TMT thực hiện được 42% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lãi sau thuế sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Ô tô TMT ở mức 436 tỷ đồng. Tiền và các khoản tiền tương đương là 48 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với số đầu năm. Tổng tài sản của công ty ở mức 2.295 tỷ đồng, giảm 35% so với số đầu kỳ. Hàng tồn kho chiếm phần lớn trong tài sản của TMT với 1.482 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với thời diểm đầu năm.

Nợ phải trả ở mức 1.858 tỷ đồng, giảm 39% so với đầu năm. TMT đã giảm mạnh nợ phải trả người bán ngắn hạn từ mốc 1.790 tỷ đồng đầu năm xuống còn 198 tỷ đồng, tương ứng giảm 89%. Trong khi đó nợ vay tài chính ngắn hạn tăng khoảng 45% lên 1.420 tỷ đồng tại ngày 30/9/2023.

Đối tác Noble House xin phá sản, Phú Tài (PTB) đặt chân sang lĩnh vực xây dựng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn