15:53, 28/09/2022

GAS: HĐQT chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng mua bán khí bể Cửu Long giai đoạn 2021-2023

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần thông báo HĐQT chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng mua bán khí bể Cửu Long giai đoạn 2021-2023 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE