Giá cổ phiếu giảm sâu, cổ đông lớn nhất của KHD muốn thoái sạch vốn

Giá cổ phiếu KHD giảm sâu trong hơn 2 tháng qua, cổ đông lớn nhất của CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương (UPCoM: KHD) muốn thoái sạch vốn tại đây.

Giá cổ phiếu giảm sâu, cổ đông lớn nhất của KHD muốn thoái sạch vốn

Giá cổ phiếu KHD giảm sâu trong hơn 2 tháng qua, cổ đông lớn nhất của CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương (UPCoM: KHD) muốn thoái sạch vốn tại đây.

Cụ thể, CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (cổ đông lớn nhất của KHD hiện nay) đăng ký bán toàn bộ hơn 1.1 triệu cp KHD nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 35.7% vốn tại đây, trong thời gian từ 12/10-10/11/2023, theo phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, Cơ khí và khoáng sản Hà Giang sẽ không còn là cổ đông tại KHD.

Về mối liên hệ, ông Vũ Thắng Bình - Chủ tịch HĐQT KHD và ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT KHD đều là người đại diện phần vốn góp của Cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại KHD.

Động thái thoái vốn của Cơ khí và khoáng sản Hà Giang diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu KHD giảm sâu kể từ giữa tháng 7 vừa qua. Kết phiên 10/10, thị giá KHD ở mức 6,500 đồng/cp, giảm 22% so với giữa tháng 07/2023.

Tạm tính theo mức giá này, Cơ khí và khoáng sản Hà Giang có thể thu về 7.5 tỷ đồng từ thương vụ.

Diễn biến giá cổ phiếu KHD từ giữa tháng 07/2023

Về tình hình tài chính, KHD đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 với tổng doanh thu 20 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 800 triệu đồng, cùng kỳ lỗ 2.4 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến không chia cổ tức trong năm tài chính 2023.

Thanh Tú

FILI