Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 17/6: Bán ròng gần 850 tỷ đồng, giao dịch mạnh và trái chiều cổ phiếu thép

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 51,11 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.655,92 tỷ đồng, giảm 10,64% về khối lượng và 16,21% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 14/6).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 77,69 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.446,92 tỷ đồng, tăng 5,52% về khối lượng nhưng giảm 3,95% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 26,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 791 tỷ đồng, tăng 61,78% về lượng và 38,45% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HSG với khối lượng 4,81 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 119,23 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn khác trong nhóm thép là HPG lại bị khối này bán ròng mạnh nhất với khối lượng 4,99 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 147,33 tỷ đồng.

Các mã khác bị bán ròng mạnh khác như FPT đạt 122,83 tỷ đồng, VHM đạt 101,87 tỷ đồng, HDB đạt 95,84 tỷ đồng, VNM đạt 92,71 tỷ đồng, HCM đạt 80,77 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,3 triệu đơn vị, giá trị đạt 37,97 tỷ đồng, giảm 52,32% về lượng và 60,8% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 1,77 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 63,76 tỷ đồng, giảm 19,4% về lượng và 1,5% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 474.460 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 25,79 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 523.380 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 32,15 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HUT với khối lượng 113.900 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 315.200 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 13,73 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là IDC đạt 6,55 tỷ đồng, GKM đạt hơn 4 tỷ đồng, NTP đạt 1,96 tỷ đồng, VCS đạt 1,7 tỷ đồng…

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 168.020 đơn vị, giá trị đạt 14,33 tỷ đồng, giảm 75,78% về lượng và 62,1% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối này bán ra 801.120 đơn vị, giá trị đạt 44,6 tỷ đồng, giảm 19,28% về lượng và 46,53% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại bán ròng 633.100 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 30,27 tỷ đồng, tăng gần 112% về lượng nhưng giảm 33,62% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MCH với khối lượng 55.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,93 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 23,57 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 179.800 đơn vị. Còn GDA là mã dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng với 443.800 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 15,24 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 17/6, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 27,68 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 847,06 tỷ đồng, tăng 61,87% về lượng và 45,69% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 14/6 (bán ròng 581,4 tỷ đồng).

Xem thêm tại tinnhanhchungkhoan.vn