Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 20/5: Bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung vào mã lớn

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 64,5 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.784,31 tỷ đồng, tăng 26,63% về khối lượng và 24,2% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 17/5).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 81,57 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.606,22 tỷ đồng, tăng 21,21% về khối lượng và 16,86% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 17,07 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 821,91 tỷ đồng, tăng 4,34% về lượng và 3,58% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu DBC với khối lượng 4,47 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 153,52 tỷ đồng. Tiếp theo là cổ phiếu EIB được mua ròng hơn 45 tỷ đồng (2,45 triệu đơn vị).

Ở chiều ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VHM với khối lượng xấp xỉ 5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 203,28 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là VNM đạt 144,45 tỷ đồng (2,17 triệu đơn vị), MWG đạt 105,66 tỷ đồng (1,75 triệu đơn vị), VPB đạt hơn 83 tỷ đồng (4,22 triệu đơn vị)…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 2,16 triệu đơn vị, giá trị đạt 50,67 tỷ đồng, tăng 21,74% về lượng nhưng giảm 2,74% về giá trị so với phiên trước.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 4,22 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 106,13 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 170% về lượng và 87,74% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,06 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 55,46 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 214.680 đơn vị, tổng giá trị chỉ bán ròng 4,43 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MBS với khối lượng 240.100 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 7,62 tỷ đồng.

Tiếp theo là TNG được mua ròng 4,58 tỷ đồng (181.700 đơn vị) và HUT được mua ròng 4,23 tỷ đồng (240.800 đơn vị).

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng 1,11 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 21,94 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo là CEO đạt 16,61 tỷ đồng (855.400 đơn vị), IDC đạt 9,21 tỷ đồng, BVS đạt 8,14 tỷ đồng, PVS đạt 5,9 tỷ đồng, VGS đạt hơn 5 tỷ đồng…

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 664.200 đơn vị, giá trị đạt 53,64 tỷ đồng, nhích nhẹ về lượng và tăng 12,95% về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 3,88 triệu đơn vị, giá trị bán ra tương ứng 193,34 tỷ đồng, tăng 51% về lượng và 64,11% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 3,22 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 139,7 tỷ đồng, tăng 68,62% về lượng và 98,66% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng nhỏ giọt với AAS dẫn đầu, đạt khối lượng 135.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1,16 tỷ đồng.

Trong khi đó, VEA vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 2,57 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 98,2 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như MCH đạt 19,48 tỷ đồng, QNS đạt 6,69 tỷ đồng, ACV đạt 5,31 tỷ đồng, LTG đạt 4,78 tỷ đồng…

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 20/5, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 22,35 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt hơn 1.017 tỷ đồng, tăng 23,75% về lượng và tăng 17,13% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 17/5 (bán ròng 868,29 tỷ đồng).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn