Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 15-19/4: Tiếp tục bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng trên sàn HOSE

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 2 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 54,74 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.521,07 tỷ đồng, tăng 62,72% về lượng và 30,32% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 351,36 triệu đơn vị, giá trị đạt 9.481,56 tỷ đồng (giảm 26,38% về lượng và 30,88% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 406,09 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 11.002,63 tỷ đồng (giảm 20,51% về lượng và 26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 15-19/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/4

74.969.460

111.636.100

-36.666.640

1.879.710

3.149.760

-1.270.050

16/4

112.413.190

108.300.950

4.112.240

2.909.400

2.847.750

61.650

17/4

54.506.520

96.062.520

-41.556.000

1.675.880

2.668.370

-992.490

19/4

109.466.620

90.095.130

19.371.490

3.016.570

2.336.750

679.820

Tổng

351.355.790

406.094.700

-54.738.910

9.481.560

11.002.630

-1.521.070

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 2 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 1,02 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 15,09 tỷ đồng, giảm mạnh 78,53% về lượng và 92,54% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 16,55 triệu đơn vị, giá trị 408,6 tỷ đồng (tăng 58,31% về lượng và 18,72% về giá trị so với tuần trước); và bán ra 15,53 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 393,51 tỷ đồng (cùng tăng hơn 170% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 15-19/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/4

5.978.200

3.449.240

2.528.960

151.180

95.570

55.610

16/4

4.042.810

2.326.300

1.716.510

95.910

65.960

29.950

17/4

1.757.120

3.190.610

-1.433.490

41.610

68.630

-27.020

19/4

4.772.100

6.567.130

-1.795.030

119.900

163.350

-43.450

Tổng

16.550.230

15.533.280

1.016.950

408.600

393.510

15.090

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 3 và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày đầu tuần 15/4. Tổng cộng, khối này đã mua ròng 1,17 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 35,62 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng hơn 1,36 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 10,04 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào 3,72 triệu đơn vị, giá trị đạt 115,81 đồng (tăng 24,18% về lượng và 30,95% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,55 triệu đơn vị, giá trị 80,19 tỷ đồng (giảm 41,43% về lượng và 18,57% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 15-19/4:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/4

1.105.510

1.633.020

-527.510

30.670

47.350

-16.680

16/4

1.119.230

340.930

778.300

23.950

10.250

13.700

17/4

446.240

132.900

313.340

27.190

3.900

23.290

19/4

1.049.810

446.080

603.730

34.000

18.690

15.310

Tổng

3.720.790

2.552.930

1.167.860

115.810

80.190

35.620

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 15-19/4 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 52,55 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.470,36 tỷ đồng, tăng 73,6% về lượng và 50,8% về giá trị so với tuần trước đó từ ngày 8-12/4 (bán ròng 974,98 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với giá trị đạt 124,82 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,97 triệu đơn vị. Tuy nhiên, cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh là GEX, đạt 5,17 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 105,37 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu liên tiếp được khối ngoại mua ròng mạnh trong 2 tuần đầu tháng 4 là MWG tiếp tục được mua ròng hơn 65 tỷ đồng, giảm mạnh so với 2 tuần trước đều được mua ròng hơn 300 tỷ đồng.

Ngược lại, bên cạnh mã lớn nhóm bất động sản vẫn bị khối ngoại xả bán, cổ phiếu ngân hàng SHB tuần qua cũng chịu sức ép khá lớn từ cung ngoại khi bị khối này bán ròng 15,41 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt138,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, chứng chỉ quỹ FUEVFVND cũng bị bán ròng mạnh với khối lượng 13,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 339,96 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với khối lượng hơn 1,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 22,66 tỷ đồng. Tiếp theo là LAS được mua ròng 859.300 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 13,45 tỷ đồng và SHS được mua ròng 702.240 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 9,98 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với giá trị đạt 32,85 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 1,05 triệu đơn vị. Trong khi TIG dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 1,32 triệu đơn vị, giá trị 14,88 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn