Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 6-10/5: Bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, một mã chiếm tỷ trọng hơn 50%

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 3 phiên cuối tuần và mua ròng 2 phiên đầu tuần. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 90,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.143,33 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào gần 283,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 8.099,35 tỷ đồng và bán ra 374,29 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 11.242,68 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/5

68.042.240

55.405.550

12.636.690

1.661.730

1.419.650

242.080

7/5

46.908.640

52.644.650

-5.736.010

1.668.790

1.557.990

110.800

8/5

75.977.740

113.584.240

-37.606.500

2.047.850

3.339.870

-1.292.020

9/5

48.410.440

91.452.010

-43.041.570

1.460.230

3.162.220

-1.701.990

10/5

44.153.750

61.203.990

-17.050.240

1.260.750

1.762.950

-502.200

Tổng

283.492.810

374.290.440

-90.797.630

8.099.350

11.242.680

-3.143.330

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 4,25 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 222,67 tỷ đồng. Trong đó, khối này mua vào 12,43 triệu đơn vị, giá trị 434,64 tỷ đồng và bán ra 8,18 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 211,97 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/5

2.862.820

933.910

1.928.910

89.520

30.310

59.210

7/5

2.037.010

1.048.250

988.760

67.410

25.690

41.720

8/5

2.889.710

2.103.130

786.580

123.160

53.140

70.020

9/5

2.423.270

2.964.570

-541.300

99.010

76.250

22.760

10/5

2.217.450

1.128.650

1.088.800

55.540

26.580

28.960

Tổng

12.430.260

8.178.510

4.251.750

434.640

211.970

222.670

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng bán ròng đạt 258.270 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 95,36 tỷ đồng. Trong đó, khối này mua vào 3,28 triệu đơn vị, giá trị đạt 88,58 đồng và bán ra 3,54 triệu đơn vị, giá trị 183,94 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/5

1.017.710

398.600

619.110

20.440

31.530

-11.090

7/5

758.710

515.080

243.630

19.550

37.310

-17.760

8/5

856.110

629.580

226.530

24.620

38.470

-13.850

9/5

443.100

1.583.820

-1.140.720

19.920

61.100

-41.180

10/5

202.700

409.520

-206.820

4.050

15.530

-11.480

Tổng

3.278.330

3.536.600

-258.270

88.580

183.940

-95.360

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 6-10/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 86,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt hơn 3.016 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với giá trị đạt 432,98 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 8,12 triệu đơn vị. Tiếp theo là cổ phiếu quốc dân HPG được mua ròng 382,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 12,74 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng là HVN, đạt hơn 14,52 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 212,19 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu VHM bị xả bán mạnh với khối lượng bán ròng đạt hơn 61 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng lên tới 1.598,35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu ngân hàng khi trong top 5 cổ phiếu bị bán mạnh nhất có sự góp mặt của 3 mã bank, gồm HDB bị bán ròng 10,43 triệu đơn vị, giá trị đạt 248,88 tỷ đồng; VPB bị bán ròng 8,13 triệu đơn vị, giá trị đạt 147,75 tỷ đồng và TCB bị bán ròng 7,87 triệu đơn vị, giá trị đạt 379,33 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 2,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 55,17 tỷ đồng. Tiếp theo là MBS được mua ròng hơn 1,9 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 44,78 tỷ đồng và PVS được mua ròng 931.500 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 33,93 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 1,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 12 tỷ đồng. Tiếp theo là CEO bị bán ròng 515.070 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 9,48 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn