Gỗ Đức Thành báo lãi ròng quý 2/2021 tăng 23%

Gỗ Đức Thành báo lãi ròng quý 2/2021 tăng 23%

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HOSEGDT) vừa công bố BCTC quý 2/2021 với lãi ròng tăng 23%, đạt hơn 19 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2/2021, mặc dù doanh thu thuần của Công ty tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 114.5 tỷ đồng, nhưng giá vốn cũng tăng 33% khiến biên lợi nhuận giảm từ 31% xuống còn 29%.

Trong kỳ, các chi phí của Công ty đồng loạt tăng, chỉ có chi phí tài chính giảm 16%, xuống còn 953 triệu đồng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 13% so với cùng kỳ, đạt mức 4.14 tỷ đồng.

Khép lại quý 2/2021, doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ này ghi nhận lãi ròng hơn 19 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của GDT
Đvt: Tỷ đồng

Sau 6 tháng kinh doanh, doanh thu thuần của GDT ghi nhận hơn 214.6 tỷ đồng, lãi ròng thu về 37 tỷ đồng, tương đương tăng 26% và 24% so với cùng kỳ. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối quý 2 năm nay, tổng tài sản mà GDT đang nắm giữ giá trị hơn 432 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty tăng từ 839 triệu đồng lên 8.7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ phải trả tại thời điểm 30/06/2021 ghi nhận hơn 126 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng 9% so với đầu năm.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút