Gỗ Trường Thành lãi đột biến nhờ ngân hàng xóa nợ

Theo báo cáo tài chính quý I, Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (Mã: TTF) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ còn 323 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận giảm sâu về mức 13,1%, tương ứng lợi nhuận gộp giảm mạnh 41% xuống 42 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 31% còn gần 7 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 11% lên hơn 37 tỷ đồng. Yếu tố tích cực là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14% còn hơn 25 tỷ đồng, đạc biệt là chi phí tài chính đổi chiều được hoàn nhập số tiền lớn. 

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 11,6 tỷ đồng, cao gấp  6,3 lần cùng kỳ năm ngoái và nối dài chuỗi có lãi 2 quý liên tiếp. Lãi ròng thu về 4 tỷ đồng, tăng 62% so với quý I/2023.

Ban lãnh đạo lý giải kết quả đột biến trên là nhờ được Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - chi nhánh Buôn Ma Thuột thông báo xóa nợ đối với các khoản lãi phát sinh liên quan đến lãi chậm nộp chưa thanh toán, do đó được hoàn nhập chi phí tài chính. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

 Nguồn: HL tổng hợp.

Trong năm 2024, Gỗ Trường Thành đề ra mục tiêu doanh thu tăng trưởng 28% lên 2.012 tỷ và chuyển trạng thái từ lỗ sang có lãi ròng 57 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện 16% chỉ tiêu doanh thu và khoảng 7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết quý I, công ty gỗ có quy mô tổng tài sản hơn 2.700 tỷ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Phần lớn tài sản nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn (786 tỷ), hàng tồn kho (478 tỷ) và lượng tiền, tiền gửi ngân hàng (147 tỷ). 

Về nguồn vốn, công ty còn ghi nhận số dư vay nợ tài chính tổng cộng 390 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Dù có lãi nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế lên đến 3.226 tỷ đồng do kết quả kém tích cực trong giai đoạn khủng hoảng trước đây. 

Trong kỳ họp ĐHĐCĐ mới đây, Gỗ Trường Thành đã thống nhất sẽ triển khai việc tiếp tục đổi tên công ty từ Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sang tên mới là Công ty cổ phần TTF. 

Về kế hoạch huy động vốn, Gỗ Trường Thành trình cổ đông huỷ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua trong năm 2022. Kế hoạch khi đó là chào bán riêng lẻ 41,12 triệu cổ phiếu nhằm huy động 411 tỷ đồng. 

Lý giải về huỷ phương án chào bán cổ phiếu, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sau quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc chào bán và lợi ích cổ đông, cũng như đánh giá lại kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh.

Xem thêm tại vietnambiz.vn