Gỗ Trường Thành lên kế hoạch lãi ròng 57 tỷ sau năm lỗ đậm

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, lãnh đạo doanh nghiệp nhận định trải qua một năm 2023 đầy sóng gió và khó khăn, bước qua năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức để xuất khẩu của ngành gỗ phải vượt qua.

Dấu hiệu lạm phát ở các nước châu Âu, lãi suất cao ở Hoa Kỳ, tình trạng xung đột Nga – Ukraine hay Houthi – Hamas – Irasel vẫn chưa có chuyển biến. TTF cho rằng các yếu tố trên sẽ là một thách thức lớn để cho ngành xuất khẩu gỗ vươn lên phục hồi trong năm 2024.

TTF dự báo năm 2024 vẫn là một năm tiếp tục khó khăn cho ngành chế biến gỗ nói chung và TTF nói riêng. Mặc dù đơn hàng có dấu hiệu quay trở lại và cải thiện hơn so với thời gian trước nhưng mức tăng vẫn còn thấp, do vậy tình hình thiếu đơn hàng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Bên cạnh đó, do tình trạng thiếu đơn hàng kéo dài, nên các doanh nghiệp cạnh tranh về giá bán sản phẩm để lấy đơn hàng sản xuất, làm mặt bằng chung giá bán sản phẩm đầu ra càng thấp gây khó cho công ty trong việc tìm kiếm đơn hàng sản xuất.

Năm nay, TTF lên mục tiêu doanh thu 2.012 tỷ, tăng 28% so với năm ngoái. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 57 tỷ đồng, năm ngoái TTF lỗ 134 tỷ.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các năm và kế hoạch 2024.

2024, TTF cũng lên kế hoạch nghiên cứu và triển khai mở rộng các nhà máy ở Đắk Lắk, Bình Định và tìm kiếm những động lực tăng trưởng trong các ngách ngành mới. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát hàng tồn kho trong chuổi cung ứng giúp giảm ít nhất 30 % hàng tồn kho của TTF.

Với các dự án trong nước, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà phát triển bất động sản. Về xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng lớn như Natuzzi, Williams Sonoma, TJX,... ở nhiều ngành hàng để tăng trưởng doanh thu, giá trị đơn hàng và từng bước đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, TTF sẽ đa dạng hóa thị trường, bao gồm cả trong nước (tập trung đẩy mạnh thương hiệu Domini, Casadora) và ngoài nước (phát triển sâu rộng thị trường châu Âu, Mỹ) nhằm phòng tránh rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Tại buổi họp thường niên tới, TTF sẽ trình ĐHĐCĐ hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ 41,12 triệu cổ phiếu nhằm huy động 411 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh và mua cổ phần của các công ty cùng ngành.

Giải trình về lý do huỷ, doanh nghiệp thông tin sau quá trình làm việc với các cơ quan quản lý, trên cơ sở đánh giá lại tình hình thị trường không thuận lợi, ảnh hưởng đến việc chào bán và lợi ích cổ đông, cũng như đánh giá lại kế hoạch sử dụng nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh. 

Trong trường hợp công ty xét thấy có nhu cầu cần thiết về huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thì sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn. Việc triển khai tăng vốn sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét tại các kỳ họp gần nhất.

Một nội dung khác dự kiến được trình là việc đổi tên từ Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành sang tên mới là Công ty cổ phần TTF.  HĐQT sẽ quyết định thời điểm phù hợp nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày được thông qua.

Xem thêm tại vietnambiz.vn