Hà Đô (HDG) lần đầu mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô; mã chứng khoán: HDG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2023, ghi nhận lợi nhuận gộp đem về 585,8 tỷ đồng, giảm 4,5%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh doanh đạt 372,5 tỷ đồng, tăng 10,2% so với quý 4/2022.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần đem về 2.881 tỷ đồng, giảm 19,5%. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản “bốc hơi” gần 75% xuống 281,8 tỷ đồng; Doanh thu từ Thủy điện và Điện mặt trời, Điện gió là 1.938 tỷ đồng, giảm 8,4% - dù vậy đây vẫn tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Hà Đô (HDG) lần đầu mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm- Ảnh 1.

Ngược lại, doanh thu xây lắp đem về 239 tỷ đồng, con số này ở năm 2022 là 1,5 tỷ đồng; Doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư khác đem về 314 tỷ đồng, tăng 7,7%; Doanh thu dịch vụ khách sạn đem về 106,9 tỷ đồng, tăng 78%.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ giảm 14,8% xuống 1.165 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 22,4% xuống 1.715 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính đem về 40 tỷ đồng, giảm 51,9%; Lợi nhuận khác đem về 2,2 tỷ đồng, con số này ở năm 2022 là lỗ 10,2 tỷ đồng.

Trong năm 2023, các khoản chi phí của Hà Đô đều gia tăng đáng kể so với năm trước như: Chi phí tài chính là 571,8 tỷ đồng, tăng 10,6%; Chí phí bán hàng là 8,2 tỷ đồng, tăng 78,4% và Chi phí quản lý doanh nghiệp là 171 tỷ đồng, tăng 7,5%.

Kết quả, Hà Đô báo lãi 905,8 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 33,5% so với năm trước. Đây là lần đầu doanh nghiệp này mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng, sau 4 năm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hà Đô là 10.946 tỷ đồng, giảm 4,2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 3.661 tỷ đồng, giảm 7,3%. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 30,2% xuống 208 tỷ đồng; Hàng tồn kho là 1.050 tỷ đồng, giảm 22,5%.

Hà Đô (HDG) lần đầu mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 4 năm- Ảnh 2.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến cuối năm 2023 nợ phải trả của Hà Đô là 7.292 tỷ đồng, giảm 15,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.395 tỷ đồng, giảm 28,5%. Nợ vay tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) là 5.426 tỷ đồng, giảm 11,4%.

Đáng chú ý, đến thời điểm cuối năm 2023 dư nợ trái phiếu của Hà Đô bằng 0. Như vậy, trong năm 2023 doanh nghiệp này đã tất toán thành công gần 210 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả.

Một điểm đáng chú ý khác là Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hà Đô giảm từ 1.941 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 461 tỷ đồng vào cuối năm 2023, tương ứng giảm 76,2%; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 231,7 tỷ đồng, con số này ở đầu năm là âm 79,6 tỷ đồng; Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 667,6 tỷ đồng, con số này ở đầu năm là âm 1.308 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 16/2, giá cổ phiếu HDG ở mức 27.050 đồng/cổ phiếu, giảm 0,55% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 1,5 triệu đơn vị.

Xem thêm tại cafef.vn