Habeco Hải Dương báo lãi quý 3 tăng gấp đôi cùng kỳ

Habeco Hải Dương báo lãi quý 3 tăng gấp đôi cùng kỳ

CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (Habeco HD, HNX: HAD) vừa công bố BCTC quý 3/2020 với chỉ tiêu lãi sau thuế ghi nhận hơn 7.6 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của HAD trong quý 3/2020. Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, HAD ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 4%, lên gần 62 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 6% đã giúp lợi nhuận gộp tăng 39% so với cùng kỳ, đạt hơn 18 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HAD cũng đồng loạt tăng 12% và 11% so với cùng kỳ.

Khép lại quý 3, HAD báo lãi ròng hơn 7.6 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAD đạt gần 133 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. HAD cũng ghi nhận chi phí bán hàng gần 16 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng.

Trong năm 2020, HAD dự kiến mang về 123 tỷ đồng doanh thu và hơn 3 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, khép lại 9 tháng đầu năm 2020, HAD đều vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra trong năm 2020.

Tại thời điểm 30/09/2020, HAD đầu tư tài chính ngắn hạn 43 tỷ đồng, tăng 43% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng vọt lên gần 9 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm. Trong đó, HAD phải thu Công ty mẹ là Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) gần 8.2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của HAD cũng tăng 53%, ghi nhận 41 tỷ đồng với gần 14 tỷ đồng nợ thuế.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9 của HAD đang ở mức 121 tỷ đồng, tăng 19% so với con số hồi đầu năm.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút