Hacisco (HAS) thua lỗ trong quý I/2024

Hacisco (HAS) thua lỗ trong quý I/2024

Tại báo cáo tài chính riêng quý I/2024, Hacisco ghi nhận doanh thu thuần hơn 10,09 tỷ đồng, tăng trưởng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm 2,56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 56 triệu đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty ghi nhận doanh thu thuần quý I/2024 đạt 15,93 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 35,04% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế âm 2,52 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 317 triệu đồng.

Lý giải về tình trạng thua lỗ, Hacisco cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2024 tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất lần lượt tăng tương ứng 35,34% và 35,04% so với quý I/2023. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh do sự cạnh tranh khốc liệt, Công ty đã phải giảm thầu để trúng thầu dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh.

Đồng thời, quý I/2024 Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc và mở rộng các mảng kinh doanh mới dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hacisco tiền thân là một đội xây dựng của Bưu điện Hà Nội với tên gọi Đội công trình. Năm 1979 Đội Công trình được đổi tên thành Công ty Xây dựng Bưu điện Hà Nội. Năm 2000, Công ty Xây lắp Bưu điện Hà Nội chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà nội (Hacisco).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu HAS tăng 2,19% đạt thị giá 7.000 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn