Hai ETF ngoại quy mô hơn 1 tỷ USD sẽ mua mới bốn cổ phiếu trong đầu tháng 6

Ngày 2/6 tới đây, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index, tiếp sau đó 1 tuần ngày 9/6, MarketVector cũng sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số MarketVector Vietnam Local Index.

Ngày 16/6 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 23/5/2023, Chứng khoán BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số. Cụ thể, MarketVector Vietnam Local Index dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu EIB, CEO, PC1 và loại bỏ cổ phiếu HNG do không đáp ứng điều kiện giá trị vốn hóa lũy kế.

Ngoài ra các cổ phiếu HDG, DXG ở ngưỡng tỷ trọng vốn hóa lũy kế và có thể có nguy cơ bị loại nếu không đáp ứng 98% tỷ trọng lũy kế.

FTSE Vietnam Index, dự kiến sẽ thêm mới cổ phiếu KDC và sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào. Giá trị tính toán có thể thay đổi do ngày chốt dữ liệu, hệ số tỷ lệ free-float mà MarketVector và FTSE áp dụng.

Hai ETF ngoại quy mô hơn 1 tỷ USD sẽ mua mới bốn cổ phiếu trong đầu tháng 6 - Ảnh 1

Trên cơ sở đó, danh mục Quỹ ETF VNM dự kiến sẽ mua mới 4,9 triệu cổ phiếu PC1 nâng tỷ trọng từ 0% lên 1,22%; mua mới 13,5 triệu cổ phiếu EIB nâng tỷ trọng từ 0% lên 2,27%; mua mới 5,9 triệu cổ phiếu CEO nâng tỷ trọng từ 0% lên 1,31%. Ở chiều ngược lại, quỹ sẽ bán toàn bộ 18,7 triệu cổ phiếu HNG và bán ra giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu khác như DIG, NVL, SHB, VRE, POW. Nhìn chung, quỹ sẽ bán giảm tỷ trọng 34/44 cổ phiếu với hàng chục triệu cổ phiếu bị bán ra và chỉ mua nâng tỷ trọng ở 7 cổ phiếu.

Sau khi chính thức thay đổi chỉ số cơ sở từ ngày 17/3, danh mục của VNM ETF hiện bao gồm 100% cổ phiếu Việt Nam. Cập nhật tại ngày 26/5, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ ở mức 500,9 triệu USD tương đương 11.760 tỷ đồng.

FTSE Vietnam dự kiến mua mới 1,8 triệu cổ phiếu KDC. Đồng thời, quỹ cũng bán ra giảm tỷ trọng ở nhiều cổ phiếu khác như VHM, VRE, DPM, VJC, VCG. Ở chiều ngược lại, mua thêm HPG, VND, POW.

Với FTSE Vietnam ETF, quy mô NAV của quỹ tại thời điểm cuối tháng 4/2023 là 504 triệu USD tương đương 11.830 tỷ đồng, ETF này đầu tư 100% cổ phiếu Việt Nam mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index với 26 cổ phiếu. Top 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục hiện tại gồm VHM, VIC, HPG, MSN, FPT, SSI, VRE, CTG, VNM.

Xem thêm tại vneconomy.vn